Family Matters

Rok 635

Belkzen wraz ze swoją Hordą najeżdza Tersten. Stara Catherine i jej osłabiona domena nie mogą stawić czoła brutalnej potędze orków. W Tersten następuje rzeź, a nikt nie przychodzi domenie na pomoc. Ocalone zostają tylko kobiety, które od tej pory stanowią siłę reprodukcyjną i roboczą dla orków.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.