Family Matters

Rok 634

Portale Zilchusa zostały sabotowane i zniszczone. Handel w Tersten ustaje, ludzie znowu zaczynają mówić o złym fatum domeny i ją opuszczać. Tersten nie jest w stanie dokończyć swoich projektów.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.