Family Matters

Rok 632

Nigel otwiera nowy Portal Zilchusa do Morskich Książąt. Nowe źródło złota zostaje wykorzystane do rozpoczęcia remontu twierdz.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.