Family Matters

Rok 630

Nigel otwiera nowy Portal Zilchusa do Marchii Gran. Nowe źródło złota zostaje wykorzystane do rozpoczęcia oszuszania Wietrznych Wrzosowisk pod uprawy ziemi.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.