Family Matters

Rok 621

Michael donosi Catherine, iż w samym sercu Istivin, tam gdzie Pan Cieni po raz pierwszy się ujawnił, rośnie ogród z wielkim dębem. I chociaż od tej pory z Istivin nie wyjdzie żadna armia, cienie nadal władają nad miastem.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.