Family Matters

Rok 618

Olympia rzuca wyzwanie swemu ojcu, Grumbakowi, po czym podstępnie zabija go podczas walki. Marguaret oskarża swojego trzeciego męża o zatajenie bezpłodności, po czym postępuje z nim tak samo jak z dwoma poprzednimi – ścina na szafocie.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.