Family Matters

Rok 614

Pałac Kordokus stoi opustoszały. Po jego komnatach krąży wilkołak Jarrod. Zaczyna polować na swoich ludzi, a Ci starają się go unikać jak najbardziej mogą. Od tej pory domena Kordokus nie ma Lorda, a jego administracyjne funkcje prowadzi burmistrz miasta.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.