Family Matters

Rok 610

Serior Tarun wraca do Sterichu. Oskarża Nenniaren o śmierć Bertranda, po czym próbuje go zabić. Życie Lorda ratuje Maureen Searwall, która ujawnia swoje czarnoksięskie moce, lecz niewystarczająco potężne aby złapać diablicę. Plotki głoszą, iż Serior uciekła do Tersten.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.