Family Matters

Rok 605

Pierwsze dziecko Jarroda i Erin przychodzi na świat zniekształcone i martwe. Wiara w Zilchusa dzięki Trzem Relikwiom Bernarda zaczyna wypierać pozotałe religie ze Sterichu.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.