Family Matters

Rok 604

Lord Kordokus, Victor umiera. Parę miesięcy potem umiera Peter. Jarrod siłą zmusza swą siostrę Erin do małżeństwa, a swoją macochę Amy wrzuca do lochu. Nessa powoduje wybuch dzielnicy czerwonych magów w Twardym Zębie. Twierdza zostaje opuszczona, a pogłoski niosą jakoby była nawiedzona. Dzień ten, będący upadkiem domeny, zostaje nazwany Nocą Grozy, gdy niekontrolowana magia dziedzictwa Czarnych Ostrzy zostaje uwolniona w świat.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.