Family Matters

Rok 603

W Istivin ujawnia się Pan Cieni. Przez lata karmił się duszami mieszkańców i przygotowywał zniszczenie miasta. Jednej nocy następuje pogrom najważniejszych ludzi ze stolicy. Tylko co trzeci mieszkaniec zdążył uciec poza mury. Lordowie postanawiają przeciwstawić się złu, które wybuchło w sercu Sterichu. Jednak bez króla i przywództwa rodu Czarne Ostrze, jedność Sterichu pęka. Na ogólne wezwanie przybywają tylko siły Tersten, Huart oraz Bordew. Nenniaren wraz z Grumbakiem wycofują się, a samotne Tersten przypuszcza szturm na miasto. Zdziesiątkowane siły domeny wracają do domu po porażce, a w Sterichu nastaje strach.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.