Family Matters

Rok 602

Rodzina Czarne Ostrze zaginęła. Daleko z południowych gór przyszedł olbrzymi huk, a potem powiał wiatr tak potężny, iż zniszczył plony, pozrywał dachy z domów i poprzewracał drzewa w całym kraju. Niektórzy śmiałkowie, którzy zapuścili się w te rejony, opowiadają o dziwnej górze ze ściętym płasko wierzchołkiem. Portale z Twardym Zębem przestają działać.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.