Wiara

W kościołach widoczna jest następująca struktura:
• Wierzący – osoby mające prawo wejść do świątyni i uczestniczyć w nabożeństwie
• Akolici – osoby uczące się w wierze i posługujące w świątyni
• Księża – duchowni mający uprawnienia w danej świątyni
• Wikary – duchowny nadzorujący świątynię
• Prymas – duchowny nadzorujący świątynie w królestwie
Wiara ma wpływ:
• Umacnia wierzących w byciu wspólną grupą ludzi, o którą duchowni się troszczą
• Ma wpływ na politykę poprzez koronację Króla
• Jest bożym potwierdzeniem prawa Lordów do rządzenia nadaną im ziemią

Wiara

Family Matters anaronduke anaronduke