Szybki Port

Szybki Port powstał niedawno z inicjatywy Lorda Daredale, zaraz po wojnie. Wcześniej zapasy ze Spichrzyka były spławiane do stolicy przez port w Twardym Zębie – a więc wszelkie opłaty za transport szły do kasy Aleksandra Czarne Ostrze. Teraz natomiast ze Spichrzyka, należącego do Lorda Daredale, zapasy są spławiane przez Szybki Port – również należący do Lorda Daredale.Na początku żyli tam mieszkańcy zajmujący się tylko przeładunkiem zapasów, ale wkrótce towary z Bordew również zaczynały się pojawiać w Szybkim Porcie, a nie w Twardym Zębie. Miasto po prostu zapewnia krótszą żeglugę, a także szybszy transport towarów do pozostałych miast Daredale. Obecnie w Szybkim Porcie żyje około 3.000 mieszkańców.

Szybki Port

Family Matters anaronduke anaronduke