Ruchliwy Kąt

Daredale oraz Bordew aspirują do bycia taką metropolią jak Istivin, więc handel między tymi trzema miastami jest dość ożywiony. O ile jednak z Bordew do Istivin można w miarę szybko dojechać, to droga z Istivin do Daredale jest trochę dłuższa. Dlatego powstało w tym miejscu nowe miasto – Ruchliwy Kąt. Zapewnia podróżnym spokojny odpoczynek, wymianę koni czy uzupełnienie zapasów. Ostatnimi czasy miasto samo też staje się miejscem ożywionego handlu – kupcy z Daredale zamiast jechać do Istivin, przyjeżdżają tutaj i wymieniają się towarami z kupcami z Istivin, którzy również wolą nie tracić tyle czasu by dojechać i wracać z Daredale. Rozwijają się więc w mieście stanowiska handlowe, a niektórzy kupcy już przenieśli swe kramy czy nawet siebie do Ruchliwego Kąta.

Ruchliwy Kąt

Family Matters anaronduke anaronduke