Prawo

Przestępstwa zwykle karane śmiercią:
• Podpalenie
• Konspiracja (planowanie zabójstwa, zamachu stanu)
• Desakralizacja grobu lub ziemi poświęconej
• Wyciągnięcie broni białej lub wycelowanie naładowaną bronią dystansową (traktowane jako zagrożenie życia) – wyjątkiem jest wyciągnięcie/wycelowanie broni w celu obrony
• Szpiegostwo
• Zabójstwo
• Zagrożenie życia (zaatakowanie bronią białą i inne formy spowodowania zagrożenia życia niebędące usprawiedliwione samoobroną)
• Kłamstwo pod przysięgą w podczas przesłuchania
• Spowodowanie lub nawoływanie do rebelii przeciwko prawowitemu władcy ziem
• Zdrada stanu – dostarczenie wrogowi pomocy lub informacji
Przestępstwa karane 10-60 batami przy pierwszym popełnieniu, karane piętnem lub utratą dłoni i 20-120 batami przy drugim popełnieniu oraz karane śmiercią przy trzecim popełnieniu:
• Włamanie – w tym także siłowe wkroczenie na teren gospodarza bez jego przyzwolenia
• Kradzież
• Zagrożenie zdrowia – w tym także bójka na pięści
• Kłusownictwo
Przestępstwa handlowe:
• Złamanie umowy spisanej na papierze lub słownej w obecności świadków – zmuszenie do wypełnienia umowy lub odpowiedniego zadośćuczynienia
• Długi lub niezapłacenie podatku – zmuszenie do sprzedaży części mienia w celu spłaty zaległości lub jej odpracowania
• Oszustwa i Fałszerstwa – w zależności od wielkości przewinienia od kary pieniężnej do wyroku śmierci, w tą kategorię podpadają fałszerstwa aktów prawnych i monet, oszustwa na wadze, używanie niskiej jakości materiałów do wykonania konstrukcji, niesankcjonowane prawnie rzemieślnictwo, falsyfikacja dokumentów

Prawo

Family Matters anaronduke anaronduke