Olmowie

Olmowie mają skorę w kolorze czerwonobrązowym lub ciemnobrązowym. Ich włosy są zawsze proste i czarne, a oczy ciemne, od brązowych do niemal czarnych. Olmowie mają wydatne kości policzkowe i wysoko osadzone nosy, która to cecha jest mniej silna u osób o zwyczajnym pochodzeniu. Niektórzy szlachicce wciąż spłaszczają czoła swych potomków, bowiem wysoki, nachylony kształt jest uważany za piękny.

(Podobni do Indian)

Olmowie

Family Matters anaronduke anaronduke