Kordokus

Domena Kordokus jest uważana przez wielu za zaściankową. Mieszkający tu ludzie są przywiązani do swojego zwykle spokojnego i powolnego życia. Na wszelkie zmiany patrzą z podejrzliwością i niechęcią. Przenosi się to na przyjezdnych, którzy zwykle coś chcą zmienić. Najlepiej więc byłoby, gdyby mieszkających tu ludzi zostawić samych sobie. Głównym źródłem dochodu domeny jest ziemia i jej plony – czyli trzoda hodowlana, zwierzyna łowna, owoce, warzywa, zboże i futra. Mieszkańcy są raczej prostymi ludźmi, więc większość rzemieślników zajmuje się prostymi sprawami. Największa ilość zajmuje się garncarstwem i wszelkimi wyrobami skórzanymi. W Kordokus jako jedyna domena ma wystarczająco wielkie lasy by sprzedawać innym drewno. Południowe mocno zalesione obszary znajdują się na górzystych terenach, przez co wycinka w tym miejscu. Nie jest więc dziwne, że dominującą religią na tych terenach jest wiara w Ehlonnę. Nad użytkowaniem drzewnego surowca trzyma pieczęć Gildia Drwali powołana przez Lorda.

Kordokus

Family Matters anaronduke anaronduke