Daredale

Daredale jest dość rozwiniętą domeną – nie tylko pod względem rolniczym, ale również administracyjnym czy też ilości szlaków handlowych. Domena nie jest natomiast dobrze rozwinięta pod względem obronnym – chociaż nie ucierpiała zbytnio z powodu pierwszej wojny z gigantami. Handel i interesy są tutaj szybkie i dochodowe, szczególnie w Daredale, Ruchliwym Kącie czy Szybkim Porcie. Powoli Daredale staje się zapleczem całego Sterichu jeśli chodzi o ilość posiadanych, jak i wytwarzanych dóbr.

Daredale

Family Matters anaronduke anaronduke