Baklunowie

Baklunowie mają skórę o złotawym odcieniu oraz proste, cienkie włosy, które zasadniczo są ciemne (od ciemnego brązu do granatowej czerni). Ich oczy bywają zielone lub szarozielone; piwne oraz szare zdarzają się rzadko. Zwykle mają długie kończyny oraz pociągłe rysy twarzy z wydatnymi kośćmi policzkowymi.

(Podobni do Arabów)

Zdolności:

  • Wierzący
  • Pracowity
  • Odważny

Baklunowie

Family Matters anaronduke anaronduke