Tag: kowal

Results

  • Munok Hammerbender

    Munok jest najlepszy kowalem w Istivin. Nikt nie robi tak dobrze pancerzy jak on. Jeżeli jakiś szlachcic potrzebuje naprawdę dobrej zbroi, z gatunku tych lepszych i kosztowniejszych, to w całym Sterichu tylko on może ją wykonać.

  • Gar Elfsplitter

    Gar jest zawziętym konkurentem Munoka. Niestety dla niego, niezbyt mu się powodzi. Co prawda jest mistrzem w wyrobie broni, opracował nawet swoje własne techniki, dzięki czemu jego czeladnicy są w stanie dostarczyć więcej broni niż inni kowale w tym samym …

All Tags