Tag: ehlonna

Results

  • X - Amy, Ehlonna Priest

    Amy jest najwyższą kapłanką Ehlonny – elfickiej bogini lasów, flory, fauny oraz płodności. Ehlonna jest czczona jedynie na terenie Kordokus, a jej świątynie to cieniste polany z kopułami utworzonymi z gałęzi drzew otaczających takie miejsce. Amy stara się …

All Tags