Tag: Twardy

Results

  • Gar Elfsplitter

    Gar jest zawziętym konkurentem Munoka. Niestety dla niego, niezbyt mu się powodzi. Co prawda jest mistrzem w wyrobie broni, opracował nawet swoje własne techniki, dzięki czemu jego czeladnicy są w stanie dostarczyć więcej broni niż inni kowale w tym samym …

All Tags