Tag: Jarrod

Results

  • Wizyta w Kordokus, jesień 600.

    h1. Prawdopdoobnie 17. Żniw, rok 600 Po śniadaniu [[:bertrand-czarne-ostrze | Bertrand]], [[:darius-czarne-ostrze | Darius]], Morgana i [[:reinam | Reinam]], wyruszyli na wyczarowanych przez Dariusa czarnych koniach aby zbadać sprawę zarazy i suszy, kt …

  • Jarrod, Książę Kordokus

    !(media-item-align-left)http://cdn.obsidianportal.com/assets/187553/jarrod_-_old.jpg(Jarrod old)!Nieokrzesany I niedouczony. Nie wie co to maniery I etykieta, a herbów nie rozpoznaje. Uwielbia za to przebywanie w dziczy na polowaniach, nieraz zapuszczaj …

All Tags