Tag: Erica

Results

  • X - Erica, Kordokus Rogue

    Wywiad, który nie istnieje. Wiadomo tylko, kto jest jej przedstawicielem. Nie wiadomo, jakie składa raporty. Jakkolwiek ten wywiad jest zbudowany, jest albo fałszem, albo najlepiej działającym wywiadem w Sterichu. Albo Erica dostaje pieniądze za nic.

All Tags