Tag: Dextel

Results

  • Dextel, Daredale Rogue

    Siatka o której mało co wiadomo. Działa głównie na swoim własnym terenie, zwalczając ludzi z Istivin i dbając o ukracanie dywersji w handlu i wydobyciu. Wydaje być się zajęta własnymi kłopotami, choć nie wiadomo kto poza Istivin je powoduje. Plotki głosz …

All Tags