Zachary

Młodszy kapłan Zilchusa, wikary świątyni w Twardym Zębie

Description:
Bio:

Wybrany spośród pierwszych wiernych, którzy przybyli do świątyni Zilchusa już po objęciu jej przez Bertranda. Niewyróżniający się Suel, który zawsze podczas nabożeństw był najbliżej ołtarza. Wybrany do nauk okazał się błyskotliwym i pojętnym uczniem, szybko pochłaniającym wiedzę o Zilchusie.

Latem roku 600. Zachary otrzymał od Bertranda święty symbol Zilchusa wraz ze święceniami kapłańskimi. Od tego momentu zastępuje swojego zwierzchnika w opiece nad świątynią.

Zachary

Family Matters anaronduke MythThrazz