X - Brazzemal Jasny

Description:

Zabity przez rodzinę Czarnych Ostrzy

Bio:

Starożytny czerwony smok, mający około 800 lat. Podobno pokonany 200 lat temu. Teraz wrócił, i zaczął od wyboru Bertranda Czarne Ostrze jako swojego namiestnika. Kazał mu przybyć za 8 dni do stolicy Istivin, gdzie spali pół miasta aby król oddał Bertrandowi koronę Sterichu. Rozkazuje Tyradowi, i ma jakichś innych gigantów na swoich usługach. Podczas pojawienia się w Istivin zastał miasto puste. Zły kazał Bertrandowi wracać do Twardego Zębu, gdzie znowu pojawi się za 8 dni.

X - Brazzemal Jasny

Family Matters anaronduke anaronduke