Family Matters

Rok 650

Plotki głoszą, jakoby w górach Kordokus pojawił się nieumarły Lord, Victor, zbierający siły by odebrać swoją domenę.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.