Family Matters

Rok 649

Do Bordew przybywa Rogart, orczy uciekinier z Hordy Belkzena. Ostrzega o dziwnych poszukiwaniach Belkzena na Wietrznych Wrzosowiskach osoby imieniem Maure.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.