Family Matters

Rok 647

Bryn przepowiada otwarcie portalu z demoniczną czeluścią. Zostaje zdymisjonowana ze swego stanowiska i wydalona z kościoła Zilchusa. Marguaret zaczyna niedomagać.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.