Family Matters

Rok 645

Bryn, najwyższa kapłanka Zilchusa, otrzymała wizję powrotu spadkobierców Bertranda do Sterichu. W Daredale Pojawia się mroczna elfka Carin, z egzotycznymi towarami na sprzedaż.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.