Family Matters

Rok 642

Belkzen przemaszerowuje stepy Istivin by uderzyć na Bordew. Po raz pierwszy od czterdziestu lat, Sterich się jednoczy. Rozumawiawszy, iż Bordew jest ich oknem na świat, Huart, Daredale oraz Kordokus przysyłają swoje posiłki. Po ciężkich walkach udaje się odeprzeć Hordę Belkzena. Nie następuje jednak ostateczne rozstrzygnięcie kwestii orków z Tersten, gdyż po skończonej bitwie posiłki wracają do swoich domen.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.