Family Matters

Rok 613

Likantropia Jarroda staje się jasna. Kapłanki Ehlonny wzbudzają zbrojne powstanie przeciwko Lordowi, lecz zanim dochodzi do skutku Jarrod zabija je wszystkie. Następnie likwiduje Gildię Drwali, chcąc eksportować więcej cennego drewna.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.