Family Matters

Rok 612

Zaczynają krążyć pogłoski o likantropii Jarroda. Zilchusianie stanowią już ponad połowę wszystkich wiernych w Sterichu.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.