Family Matters

Rok 608

Erin popełnia samobójstwo. Osmund umiera w swoim łożu na nieznaną chorobę. Domenę przejmuje w swe władanie Marguaret.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.