Family Matters

Rok 607

Trzecie dziecko Jarroda i Erin przychodzi na świat zniekształcone i martwe. Lord Daredale, Dov umiera w swoim łożu na nieznaną chorobę. [[:osmund|Osmund] zostaje nowym Lordem.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.