Family Matters

Rok 606

Drugie dziecko Jarroda i Erin przychodzi na świat zniekształcone i martwe. Następuje Pogrom Suelów w Daredale, gdy wszyscy suelowie zostają wypędzeni z domeny. Wielu uciekinierów znajduje swój nowy dom w Bordew, niektórzy opuszczają królestwo na zawsze.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.