Family Matters

Rok 599

Huart próbuje się odbudować, ale zniszczenia są ogromne. Tersten jest też w opłakanym stanie, a ludzie mają za złe ucieczkę szlachty i możnych. Zamieszki są krwawo tłumione przez pozostałą armię Tersten. Lord Grumbak oraz Lady Catherine proszą o finansowe wsparcie podczas zimowego zjazdu Rady Lordów. Lordowie zgadzają się na pomoc Grumbakowi, ale odmawiają pomocy Tersten, twierdząc iż same jest sobie winne – nietrzymaniem zwiadowców na wrzosowiskach oraz nieochronieniem mieszkańców w zamkach, mimo iż miejsca w nich było wystarczająco, choć mało żywności. Niemoc Aleksandra i powrót jego dzieci do Sterichu.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.