Family Matters

Rok 587

Odzyskanie Sterichu i oczyszczanie go z nieludzkich niedobitek. Aleksander okazuje się być żywy i dalej broniący Twardego Zębu. Początek powrotu mieszkańców na swe ziemie. Pierwsze szaleństwa w Istivin.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.