Family Matters

Rok 584

Atak sił nieludzi na earlstwo Sterichu. Giganty, ogry i orki pod dowództwem Króla-Giganta Galmorra zaatakowały z otaczających gór niszcząc wszystko po drodze. Król Keolandii Skotti nie decyduje się na przysłanie zbrojnej pomocy swemu earlstwu. Ludzie masowo uciekają do Keolandii. Markiz Sterichu Querchard uzyskuje schronienie we Flenn. Barona Aleksandra Czarne Ostrze uznano za poległego w boju, a Twardy Ząb za zdobyty. Jego uciekłe dzieci wraz z matką wyruszyły do Greyhawk, do brata Aleksandra Tobiasa.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.