Family Matters

Rok 591

Powrót Quercharda z uwięzienia przez jego własną żonę, a następnie odzyskanie tronu i zniknięcie Resbin. Cofnięcie wszystkich dekretów markizy. Istivin wydaje się być uspokojone.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.