Family Matters

Pierwszy dzień wspólnego roku 600

Cassandra rodzi dziewczynkę. Niestety poród był tak ciężki, iż kilka dni później umiera. Smutny Grumbak nazywa dziecko Olympią.

Comments

anaronduke anaronduke

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.